Vítejte na Benefashion

PO 31. 10. 18.00 / 6 p.m. Výstaviště Praha, Holešovice

Projekt 35 je speciální program, jejž připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. Na projektu se dále podílí Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně.

Projekt je zaměřen na čtyři důležité oblasti:

 • Nabízí ženám objektivní informace o možnosti vzniku karcinomu prsu i v mladém věku, upozorňuje na potřebu pravidelných preventivních vyšetření ve specializovaných Mammologických centrech.

 • Poskytuje nemocným ženám poradenské služby a možnost celoživotní konzultace s odborníky Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha a Masarykova onkologického ústavu v Brně.

 • Nabízí ženám s karcinomem prsu do 35 let pomoc s organizací optimální onkologické léčebné péče, „ušité na míru“ podle výsledků speciálních diagnostických metod. A to včetně kosmetických úprav prsu po chirurgickém výkonu.

 • Nabízí onkologům možnost konzultovat léčbu pacientek s karcinomem prsu ve věku do 35 let a jejich zařazení do projektu.

Co je cílem projektu:

 1. Zkvalitnit diagnostiku a léčbu mladých žen ve věku do 35 let se zhoubným nádorem prsu, umožnit těmto pacientkám léčit se doma a zároveň mít přístup ke všem standardním i velmi speciálním vyšetřením a k novým léčebným metodám.

 2. Sjednotit a zároveň aktualizovat léčebné postupy těchto pacientek.

 3. Vyzvat onkology, radiační onkology, radiology, chirurgy, plastické chirurgy, gynekology, ale i praktické lékaře ke spolupráci.

 4. Založit databázi všech pacientek s karcinomem prsu do 35 let, získat epidemiologická data a podklady pro celonárodní klinický výzkum týkající se karcinomu prsu mladých žen a zapojit do něj všechna česká pracoviště.

Koordinační skupina projektu

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

 • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., místopředseda

 • MUDr. Jaroslava Barkmanová

 • doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

 • doc. MUDr. Jan Novotný, PhD.

 • MUDr. Olga Přibylová († 2011)

 • doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., předsedkyně

 • MUDr. Martina Zimovjanová, PhD.

Masarykův onkologický ústav v Brně

 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., místopředseda

 • prim. MUDr. Katarína Petráková, PhD.

 • MUDr. Markéta Palácová

 • MUDr. Dagmar Macková

 • MUDr. Marta Krásenská

 • MUDr. Radka Obermannová

Aktivity Projektu 35

 1. Odborné aktivity Projektu 35

Vzdělávání

Vzdělávání gynekologických sester, učitelek zdravotnických škol a odborných asistentek zdravotně-sociálních fakult. Účastnice kurzu jsou informovány
o problematice karcinomu prsu u mladých žen do 36 let s důrazem na osvětovou činnost a motivaci pacientek k samovyšetřování.

Registr pacientek

Projekt 35 koordinuje vkládání dat do Registru pacientek s karcinomem prsu ve věku do 35 let za účelem vypracování odborné studie.

 

Prague onco

V rámci odborné konference Prague onco – sesterské sekce se uskutečnil seminář s odborným programem na téma Karcinom prsu u mladých žen do 35 let. Účastnice byly především onkologické sestry.

 

 1. Dosavadní osvětové aktivity Projektu 35 pro širokou veřejnost

 

Osvětová aktivita „Ruce na prsa“

V červnu 2013 byla zahájena celostátní osvětová kampaň „Ruce na prsa“ – aktivita o. p. s. Dialog Jessenius, kterou připravila doc. Tesařová a na které se podílela i prim. Petráková. Kampaň byla zahájena tiskovou konferencí, ve vybraných obchodních centrech byly zřízeny stánky s informacemi pro pacientky.

Dětský koutek pro onkologické pacientky

Ve spolupráci s o. p. s. Dialog Jessenius byl v poliklinice na Karlově náměstí otevřen „Dětský koutek“, ve kterém je onkologickým pacientkám nabízeno hlídání dětí během jejich vyšetření či kontroly u lékaře.

 

Webové stránky – www.projekt35.cz

Odborníci Projektu 35 průběžně odpovídali na dotazy žen a poskytují konzultace pacientkám.

 

Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu 2014

Projekt 35 uspořádal v rámci měsíce boje proti karcinomu prsu společenskou

akci pro pacientky a veřejnost v Rock Café v Praze na Národní třídě. Ve spolupráci s katedrou oděvnictví Technické          univerzity v Liberci byla uspořádána

módní přehlídka, na které byly prezentovány bakalářské práce – modely oděvů –

studentek katedry designu. Studentky připravily přehlídku svých modelů pod

vedením Mgr. Art. Zuzany Veselé, jako modelky se předvedly mladé pacientky.

Celým večerem provázela paní Iva Kubelková, která vytvořila velmi milou

atmosféru. Program byl zpestřen krátkým vystoupení Dana Bárty. Této akce na

podporu žen s karcinomem prsu se účastnili i Mgr. Dana Jurásková, MBA,

ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK. V rámci večera byly v Rock Café vystaveny fotografie pacientek od Petry Ficové. K akci se připojil Dialog Jessenius, o. p. s., a Aliance žen s rakovinou prsu.

 

Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu 2015

30. října se v Českém Krumlově uskutečnil cyklistický závod Bohemian Gran Fondo, organizovaný Ing. Jiřím Hlachem. Jedna cyklistická trasa byla věnována Projektu 35 a část výtěžku ve výši 100 000 Kč byla věnována na podporu vedení registru pacientek.

 

Více informací o Projektu35 naleznete zde: http://www.projekt35.cz

 

Kontakt

Benefashion
Mgr. Monika Koblerová
kurátorka projektu 

 

 Tel: 602326885 

Email: info@benefashion.cz

Website: www.benefashion.cz 

 

Kontakt


Mgr. Lenka Čarková
PR manažerka projektu

 

 Tel:+420 724 442 955 

Email:  lenka.carkova@ogilvy.com